Ένα T -Shirt Vinyl απο το DOM και τον NRG 98.5 γίνεται δικό σου

Ένα T -Shirt Vinyl απο το DOM και τον NRG 98.5 γίνεται δικό σου

Συντάκτης

ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

18:00 - 20:00
Βασίλης Χαριτίδης
Ο Βασίλης Χαριτίδης αλλάζει τα Σαββατοκύριακα στον NRG 98.5